En stor satsning på många miljoner skall göra oss mer flexibla och ännu snabbare i omställningar mm.
Vår satsning på målade utomhuspaneler har fallit mycket väl ut och vi vill kunna öka på och serva nya och
Gamla kunder med mer kvalitetsprodukter i olika utförande.