Miljöpolicy

Vårt miljöarbete

Lida Timber AB skall som förbrukare av sågad trävara och med förädlad industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda. Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC och FSC krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att inköpta sågade trävaror inte kommer från olagliga eller av samhället icke auktoriserade avverkningar samt nyckelbiotoper. Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Lida Timber AB arbetar kontinuerligt med att:

  • Sorterar och återanvänder emballage mm.
  • Producerar och använder miljövänliga briketter för uppvärmning.
  • Vi försöker i första hand välja miljövänliga produkter i vår verksamhet.
  • Optimera logistiken för minskad miljöpåverkan.
  • Vi är certifierat genom medlemskap i PanCert AB gruppcertifikat för PEFC (PEFC/05-32-7-V107) och FSC (FSC-C089427).
  • Vi är anslutna till Stena Recycling och arbetar kontinuerligt med systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och våra uppdragstagare.
  • Alla våra anställda skall utbildas och informeras så att de är införstådda med ovanstående krav och intentioner.
Återvinning

Om ni önskar läsa mer om vår miljöpolicy eller ladda hem våra miljöcertifikat klicka här.

Våra öppettider

Mån-Tor - 07.00 - 16.00
Fre - 07.00 - 12.00

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Kontakt

Tel: 0371-36650
info@lidatimber.se

Besöksadress

Lida Timber AB
Hestravägen 37
SE-333 77 Burseryd