Visste du att vi kan i vårt måleri producera 30 000 löpmeter per 8h? Vilken färg väljer du?